top of page
hosprom-panorama-1024x689.jpeg

Освітня програма

"Міжнародна економіка"

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

На основі:

 • повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

 • освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 • диплома бакалавра — друга вища освіта

Переваги програми:

 • інтегративність фахової підготовки (вивчення економіки на рівні підприємства, країни та світу)

 • вивчення англійської бізнес-мови (професійний рівень)

 • практична спрямованість навчання з залученням іноземних та вітчизняних компаній

 • широкі перспективи працевлаштування та високий попит на випускників в системі міжнародного бізнесу

 • актуальність знань та навичок економіста-міжнародника для повоєнного відродження України

Детальніше:

Про складне простими словами

Стандарт вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Навчальні плани:

Робочі навчальні плани:

Робочі програми навчальних дисциплін

4 роки* / 8 семестрів**

Термін навчання

Денна / заочна

Форма навчання

240 ECTS

55* / 20** осіб

Ліцензійний обсяг

до 12* / до 2** осіб

Бюджетні місця

28000* / 12000** грн

Вартість навчання

за навчальний рік (з можливістю оплати щомісячно)

*денна

**заочна

Складові освітньої програми

Теоретико-практична підготовка

 • Міжнародна економіка

 • Міжнародний бізнес

 • Міжнародний маркетинг

 • Міжнародні фінанси

 • Облік та аудит у зарубіжних країнах

 • Міжнародні логістичні операції

 • Ділова іноземна мова

Досвід застосування

 • Загально-економічна виробнича практика

 • Комплексна фахова практика з міжнародного бізнесу

 • Інформаційно-комп'ютерна практика (тренінг)

Бакалавр з економіки, міжнародна економіка

 • Розв'язання складних задач та практичних проблем в сфері міжнародної економіки

bottom of page