top of page
qzLdB8mtBrnKwHm75yf28PotNaAehGwy.png

Освітня програма

"Міжнародна економіка"

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

На основі:

- освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (будь-якої спеціальності)

- освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр

Переваги програми

підготовка магістрів, здатних вирішувати та практичні проблеми міжнародної економіки в умовах посилення нестабільності та невизначеності економічного розвитку на національному та міжнародному рівнях;

-  отримання навичок, які потрібні саме зараз:

 • вміння креативно мислити, приймати обґрунтовані аналітичні та управлінські рішення в системі міжнародного бізнесу

 • прогнозування ситуації на світових ринках, проведення інноваційних наукових дослідженнь новітніх глобальних трендів

 • розроблення та впровадження міжнародних проєктів

 

Детальніше:

Стандарт вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Навчальні плани:

Робочі навчальні плани:

90 ECTS

32900* / 18700** грн

Вартість навчання 

(за навчальний рік)

Денна / заочна

Форма навчання

до 4* осіб / 1** особа

Бюджетні місця

1 рік 4 міс.

Термін навчання

15* осіб / 10** осіб

Ліцензійний обсяг

*денна

**заочна

Складові освітньої програми

Теоретико-практична підготовка

 • Глобальна економіка в умовах Індустрії 5.0

 • Інноваційні форми ведення міжнародного бізнесу 

 • Циркулярна економіка та ризики глобальної нестабільності

 • Інтеграція економік України та Європейського Союзу

 • Ділова іноземна мова

Досвід застосування

 • Виробнича переддипломна практика

 • Тренінг. Крос-культурний менеджмент і бізнес-комунікації

 • Тренінг. Проєкт-менеджмент реалізації потенціалу особистості у просторі міжнародної економіки

 • Міжнародна бізнес-аналітика

Магістр з економіки, міжнародна економіка

 • Аналіз та розв'язання новітніх проблем розвитку міжнародної економіки

Як стати студентом програми?

2

Зареєструвати електронний кабінет вступника

3

 

Подати заяву

     

Усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра складатимуть:

 • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

 • єдиний вступний іспит (ЄВІ) міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

bottom of page