top of page
івів-transformed (1).png

Робочі програми дисциплін 2022/2023 навчальний рік

Робочі програми

1 курс

Методологія дослідження економічних систем

Мікроекономіка глобалізації

Національна економіка і неодирижизм

Політична економія і основи ринкової економіки

Постнекласична економічна наука

Потенціал розвитку міжнародної економіки

Університетська освіта

2 курс

Економіка зарубіжних країн

Економіка суб’єктів господарювання

Макроекономіка світогосподарських процесів

Міжнародна економіка

3 курс

Загально-економічна міжнародна (виробнича) практика

Компаративістика національних податкових систем

Маркетинг

Міжнародна економіка

Міжнародний бізнес

Міжнародний маркетинг

Облік та аудит у зарубіжних країнах

4 курс

Ділова іноземна мова

Іноземна мова професійного спрямування

Комплексна фахова практика з міжнародного бізнесу

Корпоративні фінанси

Міжнародна економічна діяльність України

Міжнародна торгівля товарами і послугами

Міжнародна ціннісна конкуренція та глобальні тренди розвитку

Міжнародний бізнес

Міжнародні фінанси

bottom of page