top of page

Олександр Кривцов

Публікації:

 1. Kryvtsov O. V., Skrypnyk T. I. State and performance of the global airline industry under the influence of the COVID-19 pandemic / Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі: електронний збірник студентських наукових статей. Вип. X. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. 783 с., C. 341-350. URL: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/4735bb8ee830ddebce944807b5f3330c.pdf

 2. Кім Т.І., Кривцов О.В. Можливості та перспективи відновлення дохідності аеропортів завдяки застосуванню міжнародних стратегій економічного розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія економічна, 2023. № 104.

Гліб Ільїн

Публікації:

 1. Кім Т. І., Ільїн Г. О. Регіональна інтеграція як фактор економічної динаміки країн, що розвиваються: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих учених. Харків, березень 2018 р.

 2. Ільїн Г. О. Вплив глобалізації на економіку країн, що розвиваються / Кім Т. І.; Ільїн Г. О.: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій» Харків, березень 2019 року. Науковий керівник: к.е.н., доц. Кім Т.І.

 3. Ільїн Г., Чорна А., Кім Т. Особливості розвитку трансформаційної економіки України: відставання та можливості прискорення: вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління: у 70 т. Том 31. N 3, 2020, с. 30-35.

 4. G.O. Ilyin, T.I.Skrypnyk. Cooperation of the international monetary fund with developing countries / Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі: електронний збірник статей VIII науково-практичної студентської конференції (20 березня 2021 р. Харків, Україна). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 1399 с.

 5. Ільїн Г.О. Сучасний стан i фактори впливу на розвиток галузі пасажирських авіаперевезень в Україні: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку та шляхи їх подолання» (Харків, 23-24 квітня 2021 рік). Науковий керівник: к.е.н., доц. Кім Т.І.

 6. Кім Т. І., Ільїн Г. О. Економічна нерівність в країнах світу: збірник наукових праць VI Міжнародної наукової конференції «Від Балтики до Причорномор’я: формування сучасного економічного простору». Рига, 2022.

 7. Кім, Т., Ільїн, Г. Тенденції поширення надмірної економічної нерівності в сучасному світі та перспективи її подолання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія економічна, 2022. № 103, С. 24-32. URL: https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/21218; https://doi.org/10.26565/2311-2379-2022-103-03.

Віолетта Головченко

Публікації:

 1. Кім Т.І., Головченко В.О. Зовнішня торгівля в умовах дії економічних санкцій: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції  «Виклики та шляхи стабілізації соціально-економічного розвитку України». Харків, березень, 2020 р.

 2. Кім Т.І., Головченко В.О. «Особливості регіональної економічної інтеграції Мексики: досвід для України»: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку та шляхи подолання» Харків, жовтень, 2020 р.

 3. Кім Т. І., Головченко В. О. Економічне зростання в умовах збройного конфлікту: досвід України / Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. 1135 P. Pp. 534-544. URL:https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyascience-and-education-problems-prospects-and-innovations-1-3-aprelya-2021-godakioto-yaponiya-arhiv/

 4. Пуртов В.Ф.,Головченко В.О. «Конфлікти в системі управління персоналом» : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти та перспективи розвитку науки». Кропивницький, 2021 р.

Ксенія Скиба

Публікації:

 1. Кім Т.І., Скиба К. IT-сектор в Україні як чинник прискорення економічного розвитку / Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 21-27. 

 2. Кім Т.І., Скиба К. Шляхи відновлення круїзного бізнесу під впливом пандемії Сovid-19 / Modern directions of scientific research development. Proceedings of VII international scientific and practical conference, Chicago, USA. 2021.

 3. Кім Т.І., Скиба К. Наслідки обмежувальної демографічної політики Китаю. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку та шляхи їх подолання. Харків, Україна. 2021.

Анна Довга

Публікації:

 1. Кім Т.І., Довга А.М. Вплив соціальної мобільності на соціально-економічну нерівність та економічне зростання:глобальний та український виміри: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції  «Виклики та шляхи стабілізації соціально-економічного розвитку України». Харків, березень, 2020 р.

 2. Деркач.Є.О., Довга А.М. «Economic Benefits of Gender Equality in the EU» / 8th regional student research conference, "Foreign language in the global economic and legal space". Харків, березень, 2021.

 3. Пуртов В.Ф., Довга А.М. «Управління та командами в ІТ» : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аcпекти та перспективи розвитку науки». Кропивницький, 2021 р.

Маргарита Сагура

Публікації:

 1. "Світ наукових досліджень. Випуск 16" Від 16-17 лютого 2023 року м. Тернопіль з публікацією"ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕНДЕНЦІЮ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ".

Каміла Рахматіллаєва

Публікації:

 1. Кім Т.І., Кім О.О., Рахматіллаєва К.Б. Сучасні тенденції світового ринку озброєнь та перспективи розв’язання глобальної проблеми миру і демілітаризації. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1472
  DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-36

Юлія Українець

Публікації:

 1. Кім Т.І., Українець Ю.М. Військово-промисловий комплекс у сучасній світовій економіці: передумови, фактори, тенденції розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1370
  DOI: 10.32782/2524-0072/2022-39-33

Карина Травкіна

Публікації:

 1. «Світ наукових досліджень. Випуск 2». М.
  Тернопіль, 28 липня 2021 року, з публікацією тез: «До питання про конкурентну розвідку».

 2.  Участь у роботі XXXI Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях» 30 листопада - 2 грудня, 2021 р., з публікацією статті «До питання про індикатори економічної безпеки України».

Анна Доценко

Публікації:

 1. Дячек О.Ю., Доценко А.В., Основні тенденції розвитку цифрової економіки Україні та світі URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-24 
  2. Дячек О.Ю., Доценко А.В., Цифрові інструменти як один з факторів бізнес-дослідження підприємств URL: https://econom.univer.kharkov.ua/upim/4n7nR9gC.pdf#page=
  388
  3. Доценко А.В., "Стратегічний менеджмент: теорія стратегії в ділових організаціях" URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/16.04.
  2021
  4. Дячек О.Ю., Доценко А.В., "
  Цифрова економіка: теоретичні та практичні аспекти". АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (частина 8) URL: http://www.economics.in.ua/2020
  /04/8.html
  5. Dotcenko A.V., The role of english for the international communication URL: 66cbe7f3fa837d6a61ebfe79fdfef05b.pdf (karazin.ua)
  6. Дуна Н.Г., Доценко А.В. Російсько-українська війна:
  новітні ризики для світової економіки// Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
  бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної
  науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 20 травня 2022 року) [Електронний
  ресурс].- Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022 - 315 с. (с. 34-35)
  7. Дуна Н.Г., Доценко А.В. Цифрові інструменти в управлінні сучасним бізнесом. Економіко-
  правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали
  VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23-24 вересня 2022 р.). – Одеса,
  2022. 596 с. (с.92-93)
  8. Дячек О.Ю, Рябченко К. М., Доценко А.В., 
  БЕЗПЕКА ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЇЇ СКЛАДНІСТЬ ДЛЯ НОВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1273
  9. Доценко А.В., 
  РОЛЬ АЛГОРИТМІЧНОЇ ТОРГІВЛІ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ URL:
  https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-07.04.2023

Анастасія Федів

Публікації:

 1. Федів А., Перспектива появи гострого дефіциту ресурсів при збереженні сучасних темпів росту чисельності населення. Збірник студентських наукових статей «Виклики та шляхи стабілізації соціально-економічного розвитку України», Харків, 2020р.

 2. Федів А. Діагностика та вирішення конфліктів у робочому просторі організації. Тези доповіді. Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали I міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), 16 квітня, 2021 рік. Кропивницький, Україна: Молодіжна наукова ліга.

 3. Fediv A., Didorchuk I., Karpusenko M. THE CONSEQUENCES OF THE WAR IN UKRAINE FOR PEPSICO COMPANY Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі : електронний збірник студентських наукових статей. Вип. X. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. 783 с.URL:http://foreign-languages.karazin.ua/resources/4735bb8ee830ddebce944807b5f3330c.pdf

bottom of page