top of page

Відбулось чергове засідання кафедри

Nov 30, 2022

Кафедра працює задля покращення навчального процесу

Обговорювали питання про підготовку до екзаменаційної сесії, про результати проходження здобувачами вищої освіти освітньої програми "Міжнародна економіка" виробничої та переддипломної практики, про допуск до попереднього захисту кваліфікаційних робіт магістрів

bottom of page