top of page

Захист кваліфікаційних робіт

Комісія: викладачі кафедри Міжнародної економіки та світового господарства

Jun 17, 2023

15, 16, 17 червня 2023 року в онлайн-режимі відбувся захист квалiфiкацiйних бакалаврських робiт

15, 16, 17 червня 2023 року в онлайн-режимі відбувся захист квалiфiкацiйних бакалаврських робiт для здобувачів вищої освіти кафедри мiжнародноï економiки та свiтового господарства ХНУ iм. В. Н. Каразiна спеціальності 051 «Економiка» за напрямом "Мiжнародна економiка". Атестацiйна комісія здійснювала роботу у такому складі: голова комісії – ЛИПОВ Володимир Валентинович, провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, докт. екон. наук, проф.; заступник голови – ДУНА Наталія Геннадіївна, в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки та світового господарства, канд. екон. наук, доц.; члени ДАК –  канд.екон.наук, доцент закладу вищоï освiти Наталiя Галуцьких ; член-корреспондент Академiï економiчних наук Украïни, канд.екон.наук, доцент закладу вищоï освiти Ольга Задорожна; канд.географ.наук, доцент закладу вищоï освiти Олена Шуба.Хоча захист відбувався в умовах воєнного часу, постійно відчувався ризик повітряної тривоги, здобувачам освіти вдалося себе опанувати і показати високий рівень знань. Ми щиро вітаємо наших випускників, бажаємо швидкого отримання диплома бакалавра і впевненого продовження навчання у магістратурі. Саме з цією метою після закінчення захисту у Zoom-конференції слово взяла в.о. зав.кафедри Наталiя Дуна, яка детально розповіла про умови вступу у магістратуру на основі РВО «Бакалавр» у 2023 році.Ми твердо переконані, що після нашої перемоги мiжнародна економiчна спiвпраця Украïни з iншими краïнами буде розвиватися і потребуватиме чимало кваліфікованих фахівців. Тому сподіваємося зустрітися з нашими бакалаврами у новому навчальному році. Всё буде Украïна!


bottom of page