top of page

Круглий стіл

доцент кафедри Задорожна Ольга Григорівна

Oct 27, 2023

Ольга Задорожна представила Харківський національний університет iменi В.Н. Каразiна, розповiла про проблеми роботи університету у тяжких умовах воєнного стану про мiжнароднi проекти університету та перспективи

17 жовтня 2023 р. в рамках мiжнародного стажування в Гданьському унiверситетi (Польща) доцент кафедри мiжнародноï економiки та свiтового господарства Ольга Задорожна вiдвiдала круглий стiл, присвячений мiжнародному спiвробiтництву.

У заходi приймали участь представники унiверситетiв Мальти, Пiвденноï Кореï та краïн Европейського Союзу. Ольга Задорожна представила Харківський національний університет iменi В.Н. Каразiна, розповiла про проблеми роботи університету у тяжких умовах воєнного стану, про мiжнароднi проекти університету та перспективи для подальшого розвитку спiвпрацi з iншими краïнами. Iноземнi колеги виявили велику зацiкавленiсть, ставили багато запитань та дуже активно знайомились з дiяльнiстю украïнських вчених.


"Було дуже цiкаво спостерiгати живi емоцiï iноземних колег, коли вони слухали, як нашi вченi читають лекцiï з окопiв, захищаючи нашу незалежнiсть. 1,5 години, присвяченi Украïнi та ХНУ iм. В.Н. Каразiна, пройшли на одному подиху. "- Каже Ольга Задорожна.


Захiд пройшов на високому рiвнi, виступ Задорожноï О.Г. закiнчився оплисками в пiдтримку Украïни та ïï науковцiв. Дуже хочеться подякувати Гданьському університету за можливiсть приймати участь нашим доцентам у таких заходах!

bottom of page