top of page

Навчальний процес

доктор економічних наук, професор Нечипорук Людмила Володимирівна, ЕМ-41, ЕМ-42

Dec 2, 2023

Мета викладання навчальної дисципліни «Глобальні проблеми світової економіки» та цілі сталого розвитку.

Метою викладання навчальної дисципліни «Глобальні проблеми світової економіки» є формування знань та набуття аналітичних і практичних навичок функціонування та розвитку суб'єктів господарювання в умовах наявності глобальних проблем світової економіки. При розробці робочої програми враховувалось активна позиція КАРАЗІНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ в досягненні цілей сталого розвитку (https://karazin.ua/universitet/tsili-staloho-rozvytku/). 

 

На семінарських заняттях по темі «Проблема стійкого сталого розвитку. Безпека людського розвитку» студенти ЕМ 41 та 42 висували на розгляд особисті дослідження щодо досягнення цілей сталого розвитку певними країнами та можливостей використання їх досвіду при імплементації Україною стратегічних ініціатив міжнародних інституцій. Цікавою була презентація колективу у складі Сараєвої Анни, Велігодського Сергія, Мамедової Мелани. Студенти аналізували досвід США. Свої висновки Анна, Сергій, Мелана підкріплювали фактичними та статистичними даними, що викликало додатковий інтерес та не залишало сумніву, що сталий розвиток відзначається як нова парадигма людської цивілізації. 

bottom of page