top of page
Дуна Наталія Геннадіївна

Дуна Наталія Геннадіївна

В.о. завідувача кафедри міжнародної економіки та світового господарства, кандидат економічних наук, доцент

Профілі:

Посада:

Наукові інтереси:

Міжнародний менеджмент, цифрова трансформація міжнародного бізнесу

Професійний досвід:

Участь у закордонній колективній монографії (видавництво SPRINGER, 2021):
Nataliia G. Duna Chapter 18. Managing Economic, Cultural and Mental Crises Caused by COVID-19 Pandemic// Fr archpriest Evgeny I. Legach, Konstantin S. Sharov Editors. SARS-CoV-2 and Coronacrisis Epidemiological Challenges Social Policies and Administrative Strategies. Springer.2021. 382 p., p. 279-289.

Підручник у співавторстві: Глобальні проблеми сучасності: підручник/ за ред. В.С. Бакірова, А.П. Голікова, О.А. Довгаль, В.А. Пересадько. В.І. Сідорова. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. Тема 11. Проблема розвитку охорони здоров’я, освіти й культури (А.С. Зайцева, Л.І. Григорова-Беренда, Н.Г. Дуна).

Керівництво науковою роботою студентів: Керівництво Клецовой Ю.Ю. студенткою-переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» (диплом ІІІ ступеня, Наказ МОН України №865 від 28.07.2021 р.) Тема наукової роботи "Цифрова трансформація бізнесу в контексті міжнародної конкуренції: новітні управлінські виклики".

Виконання функцій заступника керівника наукової професорсько-студентської лабораторії досліджень сучасного господарства. У співавторстві з студентами підготовлено науково-доповідну записку «Особливості та перспективи Індустрії 4.0 в економіці України», яка отримала позитивну оцінку від директора Інституту економіки промисловості НАНУ, академіка НАНУ О. І Амоші, а також від першого віце-президента Академії економічних наук України професора В. І. Ляшенка. Наукова-дослідна записка опублікована: Задорожний Г.В., Дуна Н.Г., Задорожна О.Г., Абраменко А., Іванова М., Клецова Ю., Личко Ю., Травкіна К., Чорна А. Особливості та перспективи Індустрії 4.0 в Україні // Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 159-179. Окремі практичні результати, що були обґрунтовані студентами, рекомендовані до впровадження.
Навчання в рамках міждисциплінарного та міжфакультетського модулю «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» Модуль Жана Моне 611674-ЕРР-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE (Сертифікат про участь № 12/2021; Довідка № 0205-37 від 05.03.2021 р.), міжнародне науково-освітнє стажування «Стратегії розумної спеціалізації. Досвід Естонії» 18.10.2020 р. – 21.01.2021 р. (Сертифікат № 58/2021, м. Таллін, Естонія).

Дисципліни, що викладає:

Міжнародний бізнес, міжнародний менеджмент, Європейська економічна інтеграція та міжнародна конкурентоспроможність, Міжнародна економічна діяльність України

E-Mail:

bottom of page