top of page
Задорожна Ольга Григорівна

Задорожна Ольга Григорівна

Доцент закладу вищої освіти кафедри міжнародної економіки та світового господарства, кандидат економічних наук, доцент

Профілі:

Посада:

Наукові інтереси:

постнекласичні людиномірні методологічні засади
дослідження господарства в аспекті управління антикризовими
національними трансформаціями; особистість як базовий свободо-
відповідальний творчий господарюючий суб’єкт в умовах глобальної
полісистемної кризи; триалектика як метод пізнання цілісності господарства;
уном людяності як фундаментальна особливість особистості; проблеми
управління духовно-ноосферо-сталим господарським антикризовим
розвитком.

Професійний досвід:

В 2011 році захистила дисертацію канд. екон. наук на тему: «Вплив духовно-
творчої діяльності на сучасний господарський розвиток (методологічний
аспект)» за спеціальності 08.00.01 економічна теорія та історія економічної
думки.

В 2018 році обрана Членом-кореспондентом Академії економічних наук
України зі спеціальності економічна теорія та історія економічної думки.

В 2023 році обрана членом Центру Українсько-Європейського наукового
співробітництва.

Має 102 наукові публікації, в тому числі 7 одноосібних і 9 колективних
монографій, 54 наукові статті, 12 препринтів наукових доповідей на
засіданнях Харківського Каразінського міждисциплінарного методологічного
семінару з дослідження господарства.

З 2018 по 2021 рік була керівником наукової державної теми «Духовно-
ноосферо-сталий господарський розвиток як проривна теорія
постнекласичної економічної науки».

Член наукової професорсько-студентської лабораторії досліджень сучасного
господарства (2021). У співавторстві зі студентами підготовлено науково-
доповідну записку «Особливості та перспективи Індустрії 4.0 в економіці
України», яка отримала позитивну оцінку від директора Інституту економіки
промисловості НАНУ, академіка НАНУ О. І Амоші, а також від першого
віце-президента Академії економічних наук України професора В. І.
Ляшенка. Наукова-дослідна записка опублікована: Задорожний Г.В., Дуна
Н.Г., Задорожна О.Г., Абраменко А., Іванова М., Клецова Ю., Личко Ю.,
Травкіна К., Чорна А. Особливості та перспективи Індустрії 4.0 в Україні /
Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 159-179. 

Основні монографії:
1)Задорожний Г. В., Задорожна О. Г. Як виживати людству? Уноміка як
доленосна інтегральна наука про рятівне розгортання людяності особистості.
- Німеччина: Видавництво "LAMBERT Akademic Publiching", 2021. 237 с.

2)Задорожна О. Г. Сучасне господарство: постнекласична методологія як
основа розгортання антикризових трансформацій : Монографія. – Харків:
«Точка», 2018. 356 с.

3) Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах
глобальних викликів : колективна монографія / кол. авт. ; за ред. О. А.
Довгаль. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. 528 с. Розділ 1.2 Г. В.
Задорожний, д. е. н., академік Академії економічних наук України, завідувач
кафедри міжнародної економіки та світового господарства ХНУ імені В. Н.
Каразіна; О. Г. Задорожна, к. е. н., член-кореспондент Академії економічних
наук України, доцент кафедри міжнародної економіки та світового
господарства ХНУ імені В. Н. Каразіна.

4) Задорожна О. Г. Пролегомени постнекласичної людиномірної
управлінської науки (методологічні засади формування): Монографія. –
Харків: ВННОО, 2023. 194 с.

Дисципліни, що викладає:

Полiтекономiя та основи ринковоï економiки
Нацiональна економiка та неодирижизм
Глобальна економiка
Інтелектуальна власнiсть
Соцiальна вiдповiдальнiсть
Фiлософiя свiтового господарства
Трансперсональна психологiя як фактор формування бизнес-середовища

E-Mail:

bottom of page