top of page
Нечипорук Людмила Володимирівна

Нечипорук Людмила Володимирівна

Докторка економічних наук, професорка,
професорка закладу вищої освіти

Профілі:

Посада:

Наукові інтереси:

Глобалізація економіки, фінансова глобалізація, глобальні проблеми світової економіки,
циркулярна економіка, фінансова система, фінансовий бізнес-консалтинг, ризики
глобальної нестабільності, страховий захист бізнесу.

Професійний досвід:

У 1996 р. у Харківському державному університеті імені В.Н. Каразіна захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема:
«Зайнятість населення в ринковій економіці: політико-економічний аспект»
У 2011 р. у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему:
«Інверсійний тип формування та особливості розвитку страхового ринку в умовах
глобалізації».

Учасник дослідницького проєкту «Temporality of digital civilization as an attribute of a
public system» TDCAPS 2021-2026/The European Academy of Sciences.
Автор понад 200 наукових праць, у тому числі монографій, серед них: «Теорія та
практика страхового ринку в Україні» (2004); «Cтраховий ринок: закономірності
становлення та розвитку в умовах глобалізації» (2010); Фінансовий бізнес-консалтинг в
умовах інтернаціоналізації фінансової сфери (New stages of development of modern science
in Ukraine and EU countries: monograph Latvia : “Baltija Publishing”. 2019); Теоретичні
аспекти страхового захисту бізнесу (Economic Development: Global Trends and National
Peculiarities. Collective monograph. Poland: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020);
Фінансова грамотність та фінансовий консалтинг в контексті розвитку ринку фінансових
послуг (Economics, management and administration in the coordinates of sustainable
development: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021); Cтрахове
забезпечення використання послуг охорони здоров’я (Modern foundations of economics,
management and tourism: collective monograph. Іnternational Science Group. Boston : Primedia
eLaunch, 2022).

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна теорія та право».
Член спеціалізованої вченої ради:
Д 64.051.01 (доктора (кандидата) економічних наук, за спеціальністю: 08.00.01 —
економічна теорія та історія економічної думки) Харківського національного університету
імені В.Н Каразіна.

Пройшла підвищення кваліфікації:
Балтійський НДІ проблем трансформації економічного простору, Латвія, м. Рига.
Науково-педагогічне стажування, тема «Інноваційні освітні технології: європейський
досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за
спеціальністю 051 «Економіка» (профіль: Бізнес-економіка, Бізнес-консалтинг), 6,0
кредитів ECTS (180 годин). 20.07. – 07.08. 2020 р.

Дисципліни, що викладає:

Інноваційні форми ведення міжнародного бізнесу
Глобальна економіка в умовах індустрії 5.0
Циркулярна економіка та ризики глобальної нестабільності
Глобальні проблеми світової економіки
Економіка ділових центрів світу

E-Mail:

bottom of page